gpg anahtarının son kullanma tarihini değiştirme

2020-03-24

ilk önce gpg anahtarımızın ipsini öğrenelim

$ gpg --list-keys
pub  1024D/B989893B 2007-03-07 [expired: 2009-12-31]
uid         George Notaras <[email protected]>
sub  4096g/320D81EE 2007-03-07 [expired: 2009-12-31]

anahtarı düzenleyelim

$ gpg --edit-key B989893B

gpg kabuğuna girmiş olman lazım, her şeyden önce neyi düzenlediğini bilmek için list komutunu gir.

gpg> list

pub 1024D/B989893B created: 2007-03-07 expired: 2009-12-31 usage: SCA
           trust: ultimate    validity: ultimate
sub 4096g/320D81EE created: 2007-03-07 expired: 2009-12-31 usage: E
[ ultimate] (1). George Notaras <[email protected]>

Varsayılan olarak, hiçbir alt anahtar (sub) seçilmez, yani birincil anahtar (pub) üzerinde çalışılır. Üzerinde çalışacağın sub anahtarı, tuş komutunu ve ardından seçmek istediğiniz sub anahtarın numarasını (dizinini) çağırarak seçmek mümkündür. Seçim iletilmezse, herhangi bir sub anahtarın seçimi kaldırılır ve birincil anahtar üzerinde çalışmış olursun.

gpg> key 0

pub 1024D/B989893B created: 2007-03-07 expired: 2009-12-31 usage: SCA
           trust: ultimate    validity: ultimate
sub 4096g/320D81EE created: 2007-03-07 expired: 2009-12-31 usage: E
[ ultimate] (1). George Notaras <[email protected]>

son kullanma tarihini belirlemek için expire komutunu kullanalım.

gpg> expire
Changing expiration time for the primary key.
Please specify how long the key should be valid.
     0 = key does not expire
    = key expires in n days
   w = key expires in n weeks
   m = key expires in n months
   y = key expires in n years
Key is valid for? (0) 2y
Key expires at 10/28/12 03:51:07
Is this correct? (y/N) y

You need a passphrase to unlock the secret key for
user: "George Notaras <[email protected]>"
1024-bit DSA key, ID NNNNNNNN, created 2007-03-07


pub 1024D/B989893B created: 2007-03-07 expires: 2012-10-28 usage: SCA
           trust: ultimate    validity: ultimate
sub 4096g/320D81EE created: 2007-03-07 expired: 2009-12-31 usage: E
[ ultimate] (1). George Notaras <[email protected]>

bu adımlardan sonra belirlenmiş olacaktır.

Şimdide sub anahtarının son kullanma tarihini belireleyelim. key 1 komutunu yazarak sub anahtarı seçiyoruz.

gpg> key 1

pub 1024D/B989893B created: 2007-03-07 expires: 2012-10-28 usage: SCA
           trust: ultimate    validity: ultimate
sub* 4096g/320D81EE created: 2007-03-07 expired: 2009-12-31 usage: E
[ ultimate] (1). George Notaras <[email protected]>

expire ile bunuda belirleyelim

gpg> expire
Changing expiration time for a subkey.
Please specify how long the key should be valid.
     0 = key does not expire
    = key expires in n days
   w = key expires in n weeks
   m = key expires in n months
   y = key expires in n years
Key is valid for? (0) 2y
Key expires at 10/28/12 03:02:43
Is this correct? (y/N) y

You need a passphrase to unlock the secret key for
user: "George Notaras <[email protected]>"
1024-bit DSA key, ID NNNNNNNN, created 2007-03-07


pub 1024D/B989893B created: 2007-03-07 expires: 2012-10-28 usage: SCA
           trust: ultimate    validity: ultimate
sub* 4096g/320D81EE created: 2007-03-07 expires: 2012-10-28 usage: E
[ ultimate] (1). George Notaras <[email protected]>

Son kullanma tarihlerini değiştirmiş oldun kaydetmek için save komutunu yazıp çık.

gpg> save

bu kadar :)

securityprivacygpg

Rojen Zaman

Anarchist | GnuPG: 0x9089BB25

none imageları kaldırma

sftp spesifik porttan giriş yapma