none imageları kaldırma

2020-03-25

docker rmi $(docker images -f "dangling=true" -q)

Rojen Zaman

Anarchist | GnuPG: 0x9089BB25

komut satırında pdf belge başlığı belirlemek

gpg anahtarının son kullanma tarihini değiştirme