sftp spesifik porttan giriş yapma

2020-03-11

sftp -oPort=port_numaran kullanici@adres
securitysftp

Rojen Zaman

Anarchist | GnuPG: 0x9089BB25

gpg anahtarının son kullanma tarihini değiştirme

debian sistemde obfs4 tor köprüsünü kullanma