dockerda, nginx ile .onion site çalıştırma

2020-03-01

docker pull strm/tor-hiddenservice-nginx

kodu ile docker image’ı pull ediyoruz

$ docker run -it --rm -v $(pwd)/web:/web strm/tor-hiddenservice-nginx generate ^strm
[+] Generating the address with mask: ^strm
[+] Found matching domain after 137072 tries: strmfyygjp5st54g.onion
[+] Generating nginx configuration for site  strmfyygjp5st54g.onion
[+] Creating www folder
[+] Generating index.html template

komutu ile ‘strn’ ile başlayan .onion adresi yaratıyoruz

adresi oluşturduktan sonra aşağıdaki komut ile docker container’ı koşturuyoruz

docker run -d --restart=always --name hiddensite \
       -v $(pwd)/web:/web strm/tor-hiddenservice-nginx

ve sonuç hazır :)

serverdockerprivacyonionnginxtor

Rojen Zaman

Anarchist | GnuPG: 0x9089BB25

hugo sitesinde türkçe karakterli urlleri slug haline getirme

docker container ip adresi alma