docker container ip adresi alma

2020-03-01

docker inspect -f '{{range .NetworkSettings.Networks}}{{.IPAddress}}{{end}}' container_name

container_name kısmına container adı gelecek

dockeripcontainerimage

Rojen Zaman

Anarchist | GnuPG: 0x9089BB25

dockerda, nginx ile .onion site çalıştırma

ubuntu/debian sunucuda kabuk erişimsiz sftp kullanıcısı oluşturma