hugo sitesinde türkçe karakterli urlleri slug haline getirme

2020-03-01

Hugo’da Türkçe Url Slug

indirme ve kullanım

cd ~
git clone https://github.com/rojenzaman/turkish-url-slug-in-hugo.git

hugo dizinine git

cd your-hugo-repo

ve dosyaları çağırmak için şunları yaz:

$ cp ~/turkish-url-slug-in-hugo/TurkishCharacterToUrl.java .
$ javac TurkishCharacterToUrl.java
$ cp TurkishCharacterToUrl.class content/posts
$ cp ~/turkish-url-slug-in-hugo/url-slug.sh .

son olarak kabuk scripti çalıştır

./url-slug.sh
hugoslugtheme

Rojen Zaman

Anarchist | GnuPG: 0x9089BB25

nmap ile spesifik bir ip adresin tüm portlarını tarama

dockerda, nginx ile .onion site çalıştırma