ubuntu/debian sunucuda kabuk erişimsiz sftp kullanıcısı oluşturma

2020-03-01

1. Kullanıcı oluştur

sudo adduser --shell /bin/false sftpuser

bu komut ile kabuk erişimsiz kullanıcı oluşturuyoruz

2. SFTP dizini oluştur

sudo mkdir -p /var/sftp/files

dizin sahipliğini sftp kullanıcısı olarak değiştir

sudo chown sftpuser:sftpuser /var/sftp/files

kök dizini için gerekli sahipliği ayarla

sudo chown root:root /var/sftp
sudo chmod 755 /var/sftp

3. SSH’i SFTP için konfigüre et

sudo nano /etc/ssh/sshd_config

ile sshd config dosyasını aç ve satırın sonuna şunları ekle

Match User sftpuser
	ForceCommand internal-sftp
	PasswordAuthentication yes
	ChrootDirectory /var/sftp
	PermitTunnel no
	AllowAgentForwarding no
	AllowTcpForwarding no
	X11Forwarding no

ayarları kaydet ve çık. Ardından ssh servisini yeniden başlat

sudo systemctl restart ssh

4. SFTP bağlantını test et

$ sftp sftpuser@localhost

sftpuser@localhost's password: 
Connected to localhost.
sftp> 
serversecuritysshsftpdebianubuntu

Rojen Zaman

Anarchist | GnuPG: 0x9089BB25

docker container ip adresi alma

ssh sunucuda spesifik ip adreslerini engellemek