sqlite3 exclude value

2020-04-21

SELECT * FROM table1 WHERE column1 IS NOT '%ignored_value%';
othersqlite3

Rojen Zaman

Anarchist | GnuPG: 0x9089BB25

Bulut sunucuda Cloudflare için bir takım UFW kuralı

kabukta bütün gizli dosyaları görme