kabukta bütün gizli dosyaları görme

2020-04-06

find . -name ".*" -ls

Rojen Zaman

Anarchist | GnuPG: 0x9089BB25

sqlite3 exclude value

rkhunter'da "Invalid SCRIPTWHITELIST configuration option: Non-existent pathname: /usr/bin/kabuk-programı*" hatası