/var/log/auth.log dosyasında ssh ile sunucuya defalarca yapılan hatalı girişleri numaralandırarak sıralamak

2020-03-01

grep -o "[0-9]\+\.[0-9]\+\.[0-9]\+\.[0-9]\+" /var/log/auth.log | sort | uniq -c | sort -n

komutu ile defalarca denemede bulunan ip adreslerini sıralıyoruz.

securitysshlinux

Rojen Zaman

Anarchist | GnuPG: 0x9089BB25

ssh sunucuda spesifik ip adreslerini engellemek

resim dosyasının içine veri gizlemek