ssh portu değiştirmek

2020-03-03

/etc/ssh/sshd_config dosyasına aşağıdaki satırı ekle:

Port 9022

sonrasında ssh servisini yeniden başlat.

service ssh restart

Bu kadar.

securityssh

Rojen Zaman

Anarchist | GnuPG: 0x9089BB25

Ssh Brute Force Saldırıları ve Fail2Ban ile Önleme

nmap ile spesifik bir ip adresin tüm portlarını tarama