linux işletim sisteminde kök dizininde root var mı yokmu diye kontrol etme

2019-11-05

find / -type d 2>&1 | grep "Permission denied"

kök kullanıcı olduktan sonra yukarıdaki kodu konsolda yazıp çalıştıralım ve ardından sonuçları inceleyelim.

securityfindrootlinux

Rojen Zaman

Anarchist | GnuPG: 0x9089BB25

docker tüm containerları ve imageları silme

ssh ile socks5 proxy bağlantısı (firefox, etc)