Hugo proje dizininde bulunan resimlerimizi sıkıştırma

2020-05-27

Hugo proje dizinine git ve çalıştır:

find static/images/uploads/ \( -name '*.png' -o -name '*.jpg' -o -name '*.jpeg' \) -print0 | xargs -0 -P8 -n2 mogrify -strip -thumbnail '1000>' -format jpg

İstersen script olarakta indirip proje dizinine dahil ederek istediğin zaman kullanabilirsin

$ wget https://gist.githubusercontent.com/rojenzaman/daf83e3dbf5784224b007d05516faa59/raw/c06c08b469d8860bfc3c91db57aa9e3a46315860/image-compress.sh
$ chmod +x image-compress.sh
$ ./image-compress.sh
hugocode

Rojen Zaman

Anarchist | GnuPG: 0x9089BB25

Türkçe URL slug, BASH Script. (statik sitelerimiz için url dönüştürücü)

En iyi ve en ucuz; DMCA telif hakkı yasasını görmezden gelen, umursamayan ve OFFSHORE hizmet veren sunucu sağlayıcı şirketlerinin listesi (güncellemeye devam edecektir)