Dokuwiki'de Türkçe URL'ler için gerekli ayar. (deaccent)

2020-07-26

1. Yol

Dokuwiki’mizde konfigürasyon ayarları bölümüne gidip deaccent kısmını bulalım. Ardından romanize‘yi işaretleyelim.

2. Yol

Dokuwiki’nin bulunduğu dizinde conf/dokuwiki.php dosyasında $conf['deaccent'] = 1; değerini 2 ile değiştirelim.

otherdokuwiki

Rojen Zaman

Anarchist | GnuPG: 0x9089BB25

Save DNF Logs (Bash Script)

Şifre Oluşturucu (Basit bir Bash Script)