Docker’ın yerini Podman mı alıyor? Podman Nedir ? Podman Kurulumu

2020-07-05

Bu makalede Docker ile Podman ‘i karşılaştırıp ,artılarını ve eksilerini göstermeye çalışacağım.Öncelikle bir Docker kullanıcısı iseniz Docker’ın bir deamon aracılığıyla çalıştığını biliyorsunuz.Docker Deamon’ı ayakta değilse Container’ınızı ayağa kaldırmıyorsunuz.Altta Docker şemasını inceleyebilirsiniz.

Podman ise direk Linux kernel’da çalışan runC container runtime process’i ile bir deamon’a ihtiyaç duymadan çalışıyor.

Docker da çalıştırdığınız bütün komut setini burda da çalıştırabilirsiniz.Yani çok yabancı olmayacaksınız.

docker ps/docker images
podman ps/podman images

GitHub reposuna alttaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://github.com/containers/libpod

Biraz karşılaştırmasını yapacak olursak ;

 • Podman tarafında bir servis ayağa kaldırmakla uğraşmıyorsunuz.
 • Komut setleri birbirine benziyor.
 • Podman,Dockerdan farklı şekilde storage olarak “/var/lib/docker“ yerine /var/lib/containers” dizinini kullanıyor.(OCI standartı)
 • Image olarak uyumlular.Aynı image’ı hem Docker üzerinde hemde Podman üzerinde çalıştırabilirsiniz.OCI standartının gerektirdiği şekilde.
 • Podman en önemli 2. özelliği bana göre ,Container’ınızı Kubernetes ortamına taşımasına yardımcı olması.Makalenin devamında bu konuya değineceğim.
 • Root yetkisi olmayan bir kullanıcı podman komutunu çağırabiliyor.Her kullanıcı altında “~/.local/share/containers” dizini altında bir repo bulunuyor.Bu da aslında aynı sistemdeki birden fazla kullanıcı kendi container’larını oluşturabilir ve işi bittikten sonra public registry’e push edebiliyor demek.
 • Podman, Private registry lerin yanında Docker hub ve Quay.io gibi repository lerden image çekebiliyor.

OCI standartına biraz değinecek olursam; 2015 yılında Docker, Red Hat, CoreOS, SUSE, Google ve diğer linux container endüstrisindeki liderler “Open Container Initiative ” adı altında bağımsız bir oluşum kurdular.Bu çatı altında container image ve container runtime standartlarını belirleyip container/image ve container/storage github repolarında paylaşıma açtılar.

Bu kadar karşılaştırmadan sonra Podman Kurulumuna geçebiliriz[Fedora’da yüklü olarak gelmektedir]. Alttaki repoyu enable edip podman i yüklüyoruz.

[root@ip-172-31-9-54 ec2-user]# subscription-manager register --username=USER --password=PASS --auto-attach
Registering to: subscription.rhsm.redhat.com:443/subscription
The system has been registered with ID: e8f1234f-4054-4d6d-a44a-5b0590e74478
The registered system name is: ip-172-31-9-54.eu-west-1.compute.internal
Installed Product Current Status:
Product Name: Red Hat Enterprise Linux Server
Status:    Subscribed
[root@ip-172-31-9-54 ec2-user]# subscription-manager repos --enable=rhel-7-server-extras-rpms
Repository 'rhel-7-server-extras-rpms' is enabled for this system.
[root@ip-172-31-9-54 ec2-user]# yum install -y podman

Aşağıda bir image pull etme denemesini yapıyoruz.

#Docker hub üzerinden httpd image ını indiriyorum
[root@ip-172-31-21-108 ec2-user]# podman pull httpd
Trying to pull registry.access.redhat.com/httpd:latest...Failed
Trying to pull docker.io/httpd:latest...Getting image source signatures
Copying blob sha256:6ae821421a7debccb4151f7a50dc8ec0317674429bec0f275402d697047a8e96
 21.46 MB / 21.46 MB [======================================================] 1s
Writing manifest to image destination
Storing signatures
d3a13ec4a0f1157fb3502ec1248f2b1e7dbeeb6a2e21e0c1d3f43b7a494221ed
[root@ip-172-31-21-108 ec2-user]# podman pull quay.io/bitnami/apache##Image ları kontrol ediyorum.
[root@ip-172-31-21-108 ec2-user]# podman images
REPOSITORY        TAG   IMAGE ID    CREATED    SIZE
quay.io/bitnami/apache  latest  ab51d58954ae  11 hours ago  168 MB
docker.io/library/httpd  latest  d3a13ec4a0f1  2 weeks ago  137 MB#Container ı ayağa kaldırıp komut çalıştırıyorum.
[root@ip-172-31-21-108 ec2-user]# podman run -it httpd bash
root@e0ad55ace147:/usr/local/apache2# df -h
Filesystem   Size Used Avail Use% Mounted on
overlay     10G 1.9G 8.2G 19% /
[root@ip-172-31-21-108 ec2-user]# podman run -it apache bash
Welcome to the Bitnami apache container
Subscribe to project updates by watching https://github.com/bitnami/bitnami-docker-apache
Submit issues and feature requests at https://github.com/bitnami/bitnami-docker-apache/issues1001@9d6cbf7063cf:/opt/bitnami/apache/htdocs$ df -h
Filesystem   Size Used Avail Use% Mounted on
overlay     10G 2.0G 8.0G 21% /

Bir küçük bilgi daha verecek olursam alttaki dosyaya istediğiniz Repository ‘i ekleyebilirsiniz.Default olarak redhat,docker,fedora,quay.io ve centos repository’leri aktif edilmiş olarak geliyor.

vi /etc/containers/registries.conf[registries.search]
registries = ['registry.access.redhat.com', 'docker.io', 'registry.fedoraproject.org', 'quay.io', 'registry.centos.org']

Artık docker ‘ı kaldırmaya hazırsınız :) Sisteminizde Deamon olmadan çalışan bir runtime bizi bekliyor.

Podman’in bir diğer özelliği de oluşturduğunuz image ları çok kolay bir şekilde Kubernetes ortamına taşıyabiliyorsunuz.Aslında yukarda bahsettiğim gibi en beğendiğim ikinci özelliği bu oldu.

podman generate kube

Örnek olarak bir uygulama ayağa kaldırıyorum.

[root@ip-172-31-21-108 ec2-user]# podman run -dt -p 8000:80 --name prometheusdemo quay.io/prometheus/prometheus
5a537260109ca704c875df5bb8180c685ec129bf72eb75b2b23663c93fdc35ae
[root@ip-172-31-21-108 ec2-user]# podman ps
CONTAINER ID IMAGE                 COMMAND        CREATED    STATUS      PORTS         NAMES
5a537260109c quay.io/prometheus/prometheus:latest /bin/prometheus -... 6 seconds ago Up 6 seconds ago 0.0.0.0:8000->80/tcp prometheusdemo
[root@ip-172-31-21-108 ec2-user]# podman generate kube prometheusdemo > prometheus.yaml
[root@ip-172-31-21-108 ec2-user]# cat prometheus.yaml 
# Generation of Kubernetes YAML is still under development!
#
# Save the output of this file and use kubectl create -f to import
# it into Kubernetes.
#
# Created with podman-0.12.1.2
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
 creationTimestamp: 2019-02-27T15:48:14Z
 labels:
  app: prometheusdemo
 name: prometheusdemo-libpod
spec:
 containers:
 - command:
  - /bin/prometheus
  - --config.file=/etc/prometheus/prometheus.yml
  - --storage.tsdb.path=/prometheus
  - --web.console.libraries=/usr/share/prometheus/console_libraries
  - --web.console.templates=/usr/share/prometheus/consoles

Bu yaml dosyasını kullanarak direk Kubernetes ortamıma entegre edebiliyorum.

kubectl create -f prometheus.yaml

Kaynak: https://medium.com/devopsturkiye/docker%C4%B1n-yerini-podman-m%C4%B1-al%C4%B1yor-podman-nedir-podman-kurulumu-41b2b69a5ae7

securityservercontainerpodmandocker

Rojen Zaman

Anarchist | GnuPG: 0x9089BB25

TLS/Şifreli Güvenli VNC Sunucusu Oluşturmak İçin Kolay Rehber

fail2ban'da 5 defadan fazla banlanan ip adresi olursa onu /etc/hosts.deny dosyasına ekleyecek bir script